مقررات صادرات:

  • اخذ مجوز صادرات: برخی کالاها نیاز به مجوز صادرات دارند. برای صادرات این کالاها باید ابتدا مجوز صادرات آن‌ها را از مراجع مربوطه بگیرید.
  • رعایت مقررات کیفی و محیطی: در برخی موارد، ممکن است برای صادرات کالاها به برخی کشورها، نیاز به رعایت مقررات کیفی و محیطی باشد. به عنوان مثال، برای صادرات محصولات غذایی به اتحادیه اروپا، باید مقررات سلامتی غذایی این اتحادیه را رعایت کنید.
  • پرداخت هزینه‌های صادرات: برای صادرات کالاها، هزینه‌های مربوط به صادرات نیز وجود دارد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، مالیات و عوارض صادرات و سایر هزینه‌های مربوط به صادرات است.

مقررات واردات:

  • اخذ مجوز واردات: برخی کالاها نیاز به مجوز واردات دارند. برای واردات این کالاها باید ابتدا مجوز واردات آن‌ها را از مراجع مربوطه بگیرید.
  • پرداخت هزینه‌های واردات: برای واردات کالاها، هزینه‌های مربوط به واردات نیز وجود دارد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، مالیات و عوارض ورودی و سایر هزینه‌های مربوط به واردات است.
  • رعایت مقررات کیفی و محیطی
ارسال شده در
بلاگ

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت بین‌المللی در زمینه واردات و صادرات و ترخیص کالا
Call Now Button