• ارسال اطلاعات به گمرک: قبل از ورود کالا به کشور، باید اطلاعات مربوط به کالا به گمرک ارسال شود. این اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به صادرکننده، گیرنده، نوع کالا، قیمت و میزان حجم آن می‌شود که توسط تیم ما انجام خواهد شد.
  • پرداخت هزینه‌های گمرکی: برای ترخیص کالا، باید هزینه‌های گمرکی را پرداخت کنید. این هزینه‌ها شامل مالیات و عوارض ورودی، هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌های مربوط به ترخیص کالا می‌شود.لازم به ذکر است که با توجه به حساسیت بالای این مرحله به دلیل صرف عمده هزینه های ترخیص کالا،تیم ما با توجه به تجربه و شناخت بر قوانین گمرکی،تعرفه ای را برای کالا انتخاب می کند که پایین ترین از نظر درصد گمرکی و مطمئن ترین از نظر کتاب قانون صادرات و واردات به جهت خروج از گمرک باشد.
  • بررسی کالا: پس از رسیدن کالا به گمرک، باید برای بررسی و اعلام ارزش آن به گمرک ارائه شود. این مرحله شامل بازرسی کالا و انجام تست‌های لازم برای بررسی مطابقت کالا با مشخصات ثبت شده در اطلاعات ارسالی به گمرک است.در این مرحله تایین ماهیت کالا تاثیر بسیاری در روند خروج کالا دارد.درصورتی که ماهیت کالا با اظهار اولیه در تناقض باشد،روند خروج به تعویق افتاده و نیاز به انجام روال جداگانه ای دارد که تیم ما تمامی این موارد را از ابتدا در نظر دارد که روند خروج را تسریع ببخشد.
  • صدور مجوز ترخیص: پس از بررسی و تأیید مطابقت کالا با اطلاعات ثبت شده، گمرک مجوز ترخیص را صادر می‌کند. در این مرحله، هزینه‌های ترخیص نیز محاسبه و به شما اعلام می‌شود.
  • پرداخت هزینه‌های ترخیص: پس از صدور مجوز ترخیص، باید هزینه‌های ترخیص را پرداخت کنید.
  • تحویل کالا: پس از پرداخت هزینه‌های ترخیص، می‌توانید کالای خود را از گمرک دریافت کنید و به مقصد خود ارسال کنید.لازم به ذکر است که در مواردی دیده شده که بار تجاری به صورت ناقص و آسیب دیده تحویل صاحب کالا گردیده است که در اینجا تیم ما حساسیت دوچندانی نسبت به سلامت رسیدن بار تا مقصد دارد.
ارسال شده در
بلاگ

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شرکت بین‌المللی در زمینه واردات و صادرات و ترخیص کالا
Call Now Button